اخبار ۲ - آرشیو

دیدار روسا ونخبگان دانشگاهی ومسئولین دفاترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان باحضرت آیت الله دکترسیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل به مناسبت هفته وحدت حوزه ودانشگاه مصادف با شهادت شهیدآیت الله دکترمفتح.

دیدار روسا ونخبگان دانشگاهی ومسئولین دفاترنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان باحضرت آیت الله دکترسیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه دراستان وامام جمعه اردبیل به مناسبت هفته وحدت حوزه ودانشگاه مصادف با شهادت شهیدآیت الله دکترمفتح.

ادامه مطلب