کارگاههای برگزار شده

برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه «پیشگیری از کرونا برای شاغلین» توسط دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در روز چهارشنبه مورخه ۱۴ / ۰۸ / ۹۹ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ به صورت مجازی و از طریق سامانه کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری به آدرس: https://workshop.arums.ir

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه «روش تحقیق مقدماتی و پیشرفته» مختص اعضای محترم هیات علمی دانشگاه در روز چهارشنبه مورخه ۳۰ / ۰۷ / ۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۲ ، در سامانه کارگاههای معاونت تحقیقات به آدرس https://workshop.arums.ac.ir

ادامه مطلب

برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه«پیشگیری از کرونا برای شاغلین» توسط دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در روز سه شنبه مورخه ۲۲ / ۰۷ / ۹۹ به صورت مجازی و از طریق سامانه کارگاه های معاونت تحقیقات و فناوری به آدرس: https://workshop.arums.ir

ادامه مطلب