اخبار

اطلاعیه تقاضای انتقال به دانشگاه محل سکونت خانواده دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود متقاضی انتقال به دانشگاه محل سکونت خانواده جهت ثبت درخواست خود به لینک زیر در سامانه نقل و انتقال شاهد و ایثارگر سریعاً اقدام نمایند.

ادامه مطلب