سامانه ثبت شکایات مردمی کمیته طرح انطباق

سامانه ثبت شکایات، انتقادات و پیشنهادات مردمی کمیته طرح انطباق امور فنی و اداری موسسات پزشکی با شرع مقدس اسلام
 • 0
 • عنوان شکایت/ انتقاد/ پیشنهاد*
  1
 • ذکر دقیق محل و شخص مورد نظر*
  2
 • شرح شکایت/ انتقاد/ پیشنهاد*توضیح بیشتر
  3
 • تلفن ضروری:*شماره تلفن خود را وارد کنید
  4
 • سایر مواردی که لازم می دانید یادآوری فرمایید (از قبیل شهود احتمالی، عوارض عدم رسیدگی به موضوع و...)*توضیح بیشتر
  5
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33521043 دبیرخانه کمیته انطباق امور اداری و فنی موسسات پزشکی با شرع مقدس ، تماس بگیرید.
  6