برگزاری کارگاه  " مرور نظامند و متاآنالیز"

۱۹ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۱:۵۱ کد : ۱۵۷۳۱ کارگاههای برگزار شده
تعداد بازدید:۱۸۸
کارگاه  " مرور نظامند و متاآنالیز" روز دوشنبه ۳۱ خرداد برگزار خواهد شد.
برگزاری کارگاه  " مرور نظامند و متاآنالیز"

کارگاه " مرور نظامند و متاآنالیز"
مجری کارگاه: معاونت پژوهش دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
جلسه سوم:مورخه :  دوشنبه ۳۱ /خرداد ماه/1400
زمان: 11الی 13
مدرس: دکتر سهراب ایران پور
دکتری تخصصی اپیدمیولوژی
محل کارگاه:سایت کامپیوتر دانشکده پزشکی و پیراپزشکی


نظر شما :