اولویت های تجهیزات پزشکی استان

تعداد بازدید:۷۰۲۲

 نیازهای تجهیزاتی دانشگاه  به تفکیک شهرستانهای تابعه جهت جلب همکاری خیرین گرانقدر بشرح فایل پیوستی اعلام می گردد:


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۰۴ مهر ۱۴۰۱