اخبار مهم - آرشیو

قابل توجه دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه

پاداش های نقدی و تخفیف شهریه دانشجویان پردیس خودگردان دانشگاه

براساس پیشنهاد ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل و تصویب هیات امناء دانشگاه، دانشجویان اول تا سوم هر ورودی به ترتیب از ۱۰،۱۵و۵ درصد تخفیف شهریه برخودارخواهند شدکه برای ورودی های نیمسال دوم ۹۵–۹۴ اجرای شده است.

ادامه مطلب