چاپ مقاله

چاپ مقاله

چاپ مقاله دکتر هادی پیری دوگاهه در مجله Scientific Reports

چاپ مقاله

چاپ مقاله

چاپ مقاله دکتر حمداله پناهپور در مجله Scientific Reports

اردوی دانشجویی مشهد مقدس

اردوی دانشجویی مشهد مقدس

اردوی زیارتی مشهد مقدس مخصوص دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

برنامه قدردانی و ارائه تشویقات مادی و معنوی برای دانش آموزان ممتاز همکاران

برنامه قدردانی و ارائه تشویقات مادی و معنوی برای دانش آموزان ممتاز همکاران

جمع آوری کارنامه های دانش آموزان ممتاز توسط واحدهای تابعه و ارسال به مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

اطلاعیه فراخوان پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

اطلاعیه فراخوان پشتیبانی از برگزیدگان قرآنی

اطلاعیه فراخوان دریافت پرونده از متقاضیان دریافت تسهیلات آیین نامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان قرانی

برنامه های اوقات فراغت تابستانی اداره  امور تربیت بدنی دانشگاه

برنامه های اوقات فراغت تابستانی اداره امور تربیت بدنی دانشگاه

برگزاری دوره های آموزشی ورزشی در رشته های فوتبال، شطرنج، والیبال و بدمینتون از تاریخ ۹۶/۴/۱۷ لغایت ۹۶/۶/۲۶