حمایت مالی از پایان نامه های برتر پژوهشی

حمایت مالی از پایان نامه های برتر پژوهشی

دومین فراخوان سال ۱۳۹۶ حمایت مالی از پایان نامه های برتر پژوهشی

کارگاه " طراحی طرح درس"

کارگاه " طراحی طرح درس"

کارگاه " طراحی طرح درس" ویژه اعضای هیئت علمی دانشکده های دندانپزشکی، داروسازی و بهداشت

لغو کارگاه " روشهای ارزشیابی و طراحی سوالات استاندارد"

لغو کارگاه " روشهای ارزشیابی و طراحی سوالات استاندارد"

لغو کارگاه " روشهای ارزشیابی و طراحی سوالات استاندارد" ویژه اعضاء هیئت علمی

دیدار رییس دانشگاه گرجستان و هیات همراه با رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دیدار رییس دانشگاه گرجستان و هیات همراه با رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کنستانتین توپوریا رییس دانشگاه خصوصی گرجستان، به همراه جانی متساریاشویلی رییس دپارتمان اطلاعات کامپیوتر و پروفسور الکساندر چالخادزه رییس دانشکده علوم انسانی در اردبیل با دکتر قدرت اخوان اکبری رییس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل دیدار وگفتگو...

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر جدیدالورود

آن دسته از دانشجویان جدیدالورود «شاهد و ایثارگر» دانشگاه که تاکنون افتتاح شماره حساب بانکی نزد «بانک ملی» و ارائه آن به اداره شاهد و ایثارگر دانشگاه اقدام ننموده اند

فراخوان نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

فراخوان نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

فراخوان نهمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت(جشنواره فرهنگی بین المللی سیمرغ)