کارگاه شیوه های ارزیابی مهارتهای حل مسئله و تصمیم‌گیری بالینی

کارگاه شیوه های ارزیابی مهارتهای حل مسئله و تصمیم‌گیری بالینی

کارگاه شیوه های ارزیابی مهارتهای حل مسئله و تصمیم‌گیری بالینی دانشجویان و دستیاران پزشکی

کارگاه آشنایی با اصول و مبانی آزمونهای PMP

کارگاه آشنایی با اصول و مبانی آزمونهای PMP

کارگاه آشنایی با اصول و مبانی آزمونهای PMP

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت سایبری ویژه مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی

اطلاعیه پذیرش دانشجوی دکترای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه

اطلاعیه معاونت غذا و داروی دانشگاه در مورد محصولات فاقد مجوز

اطــلاعیــه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی

اطــلاعیــه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی

اطــلاعیــه شماره ۲ آزمون استخدام پیمانی مورخه ۹۶/۱۰/۱