اخبار

فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
فراخوان بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

ثبت نام در بیست و چهارمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی از تیرماه آغاز می گردد.

اطلاعیه شماره  پنج پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی رشته های شغلی فوربتهای پزشکی

اطلاعیه شماره پنج پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی رشته های شغلی فوربتهای پزشکی

اطلاعیه پذیرفته شدگان مورخه ۹۶/۱۰/۱ سازمان سنجش آموزش کشور رشته های شغلی فوریتهای پزشکی

همایش سالیانه کشوری «دبیران مجلات علوم پزشکی ایران»

همایش سالیانه کشوری «دبیران مجلات علوم پزشکی ایران»

برگزاری همایش سالیانه کشوری «دبیران مجلات علوم پزشکی ایران» در پاییز سال ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد

فراخوان مرکز تحقیقات دارو و علوم نوین

فراخوان مرکز تحقیقات دارو و علوم نوین

فراخوان مرکز تحقیقات دارو و علوم نوین دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی متمرکز رشته شغلی فوریتهای پزشکی

پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی متمرکز رشته شغلی فوریتهای پزشکی

پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی متمرکز رشته شغلی فوریتهای پزشکی

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی

اطلاعیه پذیرفته شدگان آزمون استخدام پیمانی مورخه ۹۶/۱۰/۱ سازمان سنجش آموزش کشور

فراخوان گرنت سرمایه اولیه

فراخوان گرنت سرمایه اولیه

فراخوان گرنت سرمایه اولیه: همکاری تحقیقاتی سوئیس با ایران و کشورهای جنوب آسیا