اخبار

اولین نوزاد به روش درمان ناباروری IVF در اردبیل متولد شد.
اولین نوزاد به روش درمان ناباروری IVF در اردبیل متولد شد.

امروز اولین نوزاد پسر به روش درمان ناباروری IVF در بیمارستان علوی اردبیل چشم به جهان گشود.