اخبار

اطلاعیه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل درخصوص خرابی دستگاه رادیوتراپی
اطلاعیه بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل درخصوص خرابی دستگاه رادیوتراپی

به استحضارمردم بزرگوار و فهیم استان می رساند پیرو خرابی و تعطیلی تنها دستگاه رادیوتراپی دولتی استان مستقر در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بلافاصله جهت عیب یابی...