هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ...

هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی ...

هشتمین کنگره تخصصی و دومین کنگره بین المللی استانداردهای تجهیزات پزشکی و مواد حوزه کنترل عفونت و استریلیزاسیون

نتایج بخش کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت

نتایج بخش کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت

نتایج بخش کتبی بیست و سومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی اعلام شد

اولین جشنواره ملی عکس پرستار

اولین جشنواره ملی عکس پرستار

اولین جشنواره ملی عکس پرستار توسط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل برگزار خواهد شد.

برگزاری کارگاه Mendeley

برگزاری کارگاه Mendeley

کارگاه Mendeley ویژه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه

کارگاه آشنایی با مفاهیم و سامانه آموزش مجازی

کارگاه آشنایی با مفاهیم و سامانه آموزش مجازی

کارگاه آشنایی با مفاهیم و سامانه آموزش مجازی

آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد

آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد

آگهی خرید خدمات مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد (DIC مردان)