اخبار دانشگاه

اخبار

اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بزودی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

رئیس دانشگاه : با پایان گرفتن مراحل احداث و تکمیل ساختمان اورژانس جامع بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل بزودی این مرکز مورد بهره برداری قرار گرفته در خدمت مردم شریف استان خواهد بود.