اخبار دانشگاه

اخبار

سه پروژه بهداشتی درمانی شهرستان مشکین شهر با اعتبار حدود ۳ میلیارد تومان در هفته سلامت افتتاح شد.
سه پروژه بهداشتی درمانی شهرستان مشکین شهر با اعتبار حدود ۳ میلیارد تومان در هفته سلامت افتتاح شد.

سه پروژه بهداشتی درمانی با اعتبار نزدیک به ۳ میلیارد تومان با حضور ریاست دانشگاه دکتر اخوان اکبری امام جمعه، فرماندار، نماینده و تنی چند از مسئولین شهرستان مشکین شهر افتتاح و به بهره‌برداری...