کارگاههای برگزار شده - آرشیو

برگزاری کارگاه PubMed

کارگاه آشنایی با مهارت‌های جستجوی تخصصی در بانک اطلاعاشتی PubMed توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار می شود.

ادامه مطلب