کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

۰۸ تیر ۱۴۰۱

;ارگاه پیشرفته  مجازی "  اخلاق در انتشار آثار پژوهشی: سلب اعتبار (ابطال) مقالات علمی "  مختص اعضای محترم هیات علمی و پژوهشگران دانشگاه  با  حضور دکتر ...اسامی ۱۳ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون مورخه ۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰ قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی دانشگاه

۱۱ خرداد ۱۴۰۱

ردیف نام نام خانوادگی شهرستان محل مورد تقاضا نام_واحد 1 زهرا کامل درگاهلو اصلاندوز اصلاندوز 2 کلثوم سعادت تازه کند  انگوت زیوه 3 سحر عادلی بیله سوار بابک 4 سمیرا کیان زاده بیله سوار شورگل 5 سیما بدیهی بیله سوار علی بلاغی 6 سودابه ارجمند بیله سوار مرکز شهری شماره 1 7 مهری خانزاده بیله سوار مرکز شهری شماره ...مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان

۰۷ خرداد ۱۴۰۱

کانونهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه در نظر دارد مسابقه نقاشی ویژه فرزندان زیر 16 سال کارکنان و اساتید دانشگاه را  در ...