بیانیه توافق سطح خدمات

تعداد بازدید:۸۵۴۲

 

بیانیه سطح توافق خدمات
کد خدمت عنوان خدمت مراحل گردش کار راهنما نظرسنجی بیانیه سطح توافق خدمت  شماره تماس کارشناس
۱۸۰۴۱۶۲۵۰۰۰
سامانه تسهیلات رفاه دانشجویان فلوچارت راهنما نظرسنجی بیانیه 

مسئول اداره رفاه: آقای حسین ضیاءبخش

شماره تلفن ۳۳۵۲۱۰۹۸-۰۴۵

16011655104 فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی وارداتی       بیانیه خدمت  
             
             
             
             
             
             
             

 


لینک دانلود فایل
آخرین ویرایش۲۳ شهریور ۱۴۰۰