تسلیت - آرشیو

درگذشت مرحومه خانم فرناز صفاپور

عرض تسلیت بمناسبت درگذشت همکار عزیزمان خانم مهندس فرناز صفاپور(رحمت الله علیها) کارمند آزمایشگاه کنترل غذا و دارو معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ادامه مطلب