تسلیت - آرشیو

همکار گرامی جناب آقای جواد بدلی کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

همکار گرامی جناب آقای جواد بدلی کارشناس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

درگذشت برادر گرامی تان را تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم. یادش را با ذکر صلوات و فاتحه ای گرامی می داریم.

ادامه مطلب