اخبار مهم - آرشیو

بازدید استاندار اردبیل و رئیس دانشگاه از بخشهای مختلف مرکز تروما وسوختگی بیمارستان امام (ره ) اردبیل

صبح امروز استاندار اردبیل مهندس بهنامجو همزمان با هفته دولت در معیت رئیس دانشگاه علوم پزشکی دکتر اخوان اکبری از بخشهای مختلف و دردست تکمیل مرکز تروما وسوختگی بازدید کردند.

ادامه مطلب