اخبار مهم - آرشیو

با حضور استاندار و رئیس دانشگاه روند اجرای پروژه بیمارستان نجف زاده اردبیل مورد بررسی قرار گرفت.

با حضور مهندس بهنام جو استاندار اردبیل و دکتر قدرت اخوان اکبری رئیس دانشگاه درمحل پروژه بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی نجف زاده، روند اجرای این پروژه بزرگ درمانی استان مورد بررسی قرار گرفت.

ادامه مطلب