اخبار مهم - آرشیو

آگهی پانزدهمین دوره فراخوان جذب و استخدام اعضای هیات علمی

آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با استعانت از درگاه خداوند متعال به اطلاع می رساند، معاونت آموزشی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید . مهلت ثبت نام از اول اسفند تا ساعت ۲۴ مورخ ۲۸اسفندماه ماه ۱۳۹۶ می باشد.

ادامه مطلب