فهرست پذیرفته شدگان

پذیرفته شدگان آزمون مورخه ۹۵/۶/۱۹

۱۵ مهر ۱۳۹۵ | ۱۳:۵۳ کد : ۵۶۲ اخبار مهم
تعداد بازدید:۳۵۳۷
فهرست پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون مورخه ۹۵/۶/۱۹ پذیرش نیروی انسانی خرید خدمت از بخش خصوصی(شرکتی)
پذیرفته شدگان آزمون مورخه ۹۵/۶/۱۹