برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه ویژه دستیاران جدیدالورود

۰۶ مهر ۱۳۹۵ | ۰۸:۵۱ کد : ۵۰۵ اخبار مهم
تعداد بازدید:۱۶۳۵
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کارگاه ویژه برای دستیاران جدیدالورود را از تاریخ ۱۰ لغایت ۱۹ مهرماه برگزار می نماید
برگزاری کارگاه ویژه دستیاران جدیدالورود

کارگاه ویژه برای دستیاران جدیدالورود را از تاریخ ۱۰/‏۰۷/‏۹۵‬ لغایت ۱۹/‏۷/‏۹۵ از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ ظهر طبق جدول پیوستی برگزار می شود.

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزاری

مدت

مدرس

محل برگزاری

۱

روش های ارتباط با بیمار

۱۰ مهر

۱ روز

دکتر حسین دوستکامی

سالن کنفرانس دانشکده پزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

۲

پزشکی قانونی

۱۱ مهر

۱ روز

دکتر اسماعیل فرزانه

سالن کنفرانس دانشکده پزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

۳

کارگاه روش تحقیق

۱۲ الی ۱۳ مهر

۲ روز

دکتر افشان شرقی

سالن کنفرانس دانشکده پزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

۴

روش های نوین ارزشیابی

۱۴ الی ۱۵ مهر

۲ روز

دکتر سعید صادقیه اهری

سالن کنفرانس دانشکده پزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

۵

Medical recording

۱۷ مهر

۱ روز

دکتر شهرام حبیب زاده

سالن کنفرانس دانشکده پزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

۶

کارگاه مقدماتی طب مبتنی برشواهد (EBM)

۱۸ الی ۱۹ مهر

۲ روز

دکتر فیروز امانی

سالن کنفرانس دانشکده پزشکی (ساختمان قبلی ستاد)

 

کلید واژه ها: کارگاه دستیار