برگزاری کارگاه با عنوان اخلاق حرفه ایی در آموزش و ارائه خدمت در بالین

۲۷ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۵۱ کد : ۱۶۱۹۶ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۳۱۷
کارگاهی با عنوان اخلاق حرفه ایی در آموزش و ارائه خدمت در بالین ویژه پرستاران شاغل در بیمارستانها و واحدهای اداری با امتیاز آموزش ضمن خدمت در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۳/۳۰ برگزار می گردد.
برگزاری کارگاه با عنوان اخلاق حرفه ایی در آموزش و ارائه خدمت در بالین

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه در نظر دارد کارگاهی با عنوان اخلاق حرفه ایی در آموزش و ارائه خدمت در بالین ویژه پرستاران شاغل در بیمارستانها و واحدهای اداری با امتیاز آموزش ضمن خدمت در روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ از ساعت ۱۲ الی ۱۳/۳۰ برگزار نماید .از تمامی پرستاران محترم جهت شرکت در این کارگاه دعوت بعمل می آید.

لینک ورود به کارگاه: https://vcm.arums.ac.ir/b/edc-qj9-ogn-ldr


نظر شما :