آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه استوریج ( پشتیبان گیری )

۱۱ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۴ کد : ۱۴۸۵۰ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۱۹۱
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی استان اردبیل در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی دستگاه استوریج ( پشتیبان گیری ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی www.setadiran.ir برگزار نماید. برای اطلاع از شرایط مناقصه به شرح ذیل اقدام گردد.
آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای  خرید ، نصب و راه اندازی دستگاه استوریج ( پشتیبان گیری )

<p style="text-align: center">مرورگر شما نمی تواند این pdf را نشان دهد<br></p> لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :