کسب مقام نخست رشته خطاطی توسط آقای حسین فریدون زاده کارمند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در دومین جشنواره هنری ورزشی کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای دانشگاه های جامع علمی کاربردی سراسر کشور

۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۶ کد : ۱۴۵۲۱ اخبار
تعداد بازدید:۴۰۳
کسب مقام نخست رشته خطاطی توسط آقای حسین فریدون زاده کارمند دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در دومین جشنواره هنری ورزشی کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه ای دانشگاه های جامع علمی کاربردی سراسر کشور

( ۴ )

نظر شما :