اطلاعیه برای متقاضیان تاسسیس داروخانه

۲۹ مرداد ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۴ کد : ۱۲۱۹۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۶۷۲
با توجه به تصمیم کمیسیون قانونی امور داروخانه های دانشگاه (ماده بیست) برای اعطای مجوزتاسیس داروخانه، به اطلاع کلیه متقاضیان تاسیس داروخانه در شهرهای اردبیل، کلور، آبی بیگلو، هشتجین و مرادلو که درخـواست خود را قبلا از طریق سامـانه امور داروخانه ها برای تاسـیس داروخانه ارسال نموده انـد، می رسانـد در صورت تمایل در اسرع وقت حداکثر تا پایان مورخ ۹۹/۶/۱۹ نسبت به تکمیل مدارک و بارگذاری کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای امتیازبندی از طریق سامانه مذکور به نشانی pharmacy.fada.gov.ir اقدام فرمایند. بدیهی است این آگهی به منزله اعطای مجوز تاسیس داروخانه به کلیه متقاضـیان نمی باشـد و درخواست ها پس ازتکمیل مدارک و تأیید آن توسط کارشـناسان معاونت غذا و دارو در صف اولویت بندی قرار خواهند گرفت و به درخواست های تأیید شده مطابق آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها و بخشنامه های مرتبط رسیدگی و اقدام خواهد شد.
اطلاعیه برای متقاضیان تاسسیس داروخانه

با توجه به تصمیم کمیسیون قانونی امور داروخانه های دانشگاه (ماده بیست) برای اعطای مجوزتاسیس داروخانه، به اطلاع کلیه متقاضیان تاسیس داروخانه در شهرهای اردبیل، کلور، آبی بیگلو، هشتجین و مرادلو که درخـواست خود را قبلا از طریق سامـانه امور داروخانه ها برای تاسـیس داروخانه ارسال نموده انـد، می رسانـد در صورت تمایل در اسرع وقت حداکثر تا پایان مورخ ۹۹/۶/۱۹ نسبت به تکمیل مدارک و بارگذاری کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز برای امتیازبندی از طریق سامانه مذکور به نشانی pharmacy.fada.gov.ir  اقدام فرمایند. بدیهی است این آگهی به منزله اعطای مجوز تاسیس داروخانه به کلیه متقاضـیان نمی باشـد و درخواست ها پس ازتکمیل مدارک و تأیید آن توسط کارشـناسان معاونت غذا و دارو در صف اولویت بندی قرار خواهند گرفت و به درخواست های تأیید شده مطابق آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها و بخشنامه های مرتبط رسیدگی و اقدام خواهد شد.


نظر شما :