کارگاه مجازی " آشنایی با سیستم های مجازی در پژوهش "

تاریخ شروع : ۲۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۲۳ دی ۱۴۰۰

کارگاه مجازی " آشنایی با سیستم های مجازی در پژوهش "  با حضور دکتر طاها صمد-سلطانی (دکترای انفورماتیک پزشکی استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز) مختص کارشناسان پژوهشی معاونت تحقیقات و دارای امتیاز باز آموزی ضمن خدمت برای کارشناسان پژوهش  در روزچهارشنبه  تاریخ  22/ 10/ 1400 از ساعت 10 الی 12 در لینک زیر برگزار می گردد پیش آزمون و پس آزمون در سامانه آموزش  ضمن خدمت کارکنان اجرا خواهد شد. 

 

 پیش آزمون   روز سه شنبه  21/ 10/ 1400
 اجرای کارگاه  روز چهارشنبه  22/ 10/ 1400
 پس آزمون  روز پنجشنبه 23 / 10/ 1400