آگهی جذب پزشک عمومی

جذب پزشک عمومی

۰۷ شهریور ۱۳۹۵ | ۰۰:۰۰ کد : ۳۹۸ اخبار
تعداد بازدید:۸۵۶
معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درنظر دارد با تعدادی از پزشکان داوطلب در قالب برنامه ی پزشک خانواده و بیمه ی روستائی قرارداد بیمه ی روستائی منعقد نماید.
جذب پزشک عمومی

آگهی جذب پزشک عمومی در قالب قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستائی

معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل درنظر دارد با تعدادی از پزشکان داوطلب در قالب برنامه ی پزشک خانواده و بیمه ی روستائی جهت ارائه ی خدمت در مراکز خدمات جامع سلامت روستایی سطح استان قرارداد بیمه ی روستائی منعقد نماید. داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به گروه گسترش شبکه معاونت بهداشتی دانشگاه یا واحد گسترش شبکه های بهداشت و درمان شهرستانها مراجعه نمایند و یا با شماره تماس ۳۱۵۵۲۳۱۹ ،۰۴۵۹۱۵۵۲۳۸۵، ۳۳۵۲۲۱۷۰-۰۴۵ و ۰۹۱۴۴۵۴۷۵۶۰ تماس حاصل فرمایند

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی اردبیلپزشکامور بهداشتیروستاپزشک خانواده


( ۹ )