اطلاعیه ها

برگزار شدن آزمون جامع میان دوره پیش کارورزی پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و علوم پایه پزشکی

آزمون جامع میان دوره پیش کارورزی پزشکی، علوم پایه دندانپزشکی و علوم پایه پزشکی  روز جمعه مورخه ۴۰۰/۰۳/۲۱ در دو نوبت صبح و عصر با شرکت دانشجویان حائز شرایط به صورت الکترونیک و حضوری در مرکز آزمون الکترونیک دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب