اخبار مهم

برگزاری‌ نشست کمیته اپیدمیولوژی دانشگاه

در این نشست که صبح امروز دوشنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۰ و با حضور رئیس، معاونین و مدیران شبکه های بهداشت و درمان شهرستان ها برگزار شد بر هماهنگی و سرعت بخشیدن در تزریق دوز دوم واکسن در گروه های هدف تاکید شد.

ادامه مطلب