دوره ضمن خدمت با عنوان " پرسمان معارفی"

تاریخ شروع : ۲۳ بهمن ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ بهمن ۱۴۰۲

 واحد قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در راستای ارتقاء کمی و کیفی بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین طبق مصوبات شورای مشورتی قرآن و عترت که با محوریت جشنواره مذکور برگزار گردید؛ در نظر دارد دوره ضمن خدمت با عنوان " پرسمان معارفی" با منبع کتاب یک ون شبه، ویژه کارکنان دانشگاه در اردیبهشت ماه 1403 برگزار نماید؛ همکاران گرامیمی توانند جهت برخورداری از این دوره در سایت بیست و هشتمین جشنواره قرآن و عترت که آدرس https://quran.behdasht.gov.ir در رشته مذکور ( پرسمان معارفی) از بخش معارفی ثبت نام نمایند .(لازم به ذکر است آخرین مهلت ثبت نام در جشنواره ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ می باشد)