اطلاعیه آزمون توجیهی بدو خدمت آذرماه

تاریخ شروع : ۲۷ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۱۰ آذر ۱۴۰۲

به اطلاع داوطلبین محترم می رساند که در نوبت پاییز آزمون جامع غیر حضوری برگزار نمیشود .برای آزمون جامع توجیهی حضوری فایل ذیل را مطالعه فرمایید :