آغاز ثبت نام بیست و ششمین طرح ازدواج دانشجویی

تاریخ شروع : ۰۹ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پایان : ۳۰ آبان ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل به نقل از روابط عمومی طرح ملی همسفر تا بهشت ضوابط و مقررات ثبت‌نام کاروان‌های سال ۱۴۰۲ اعلام گردید:

زوجین دانشجو با مطالعه دقیق ضوابط و مقررات می‌تواند در این طرح شرکت نمایند.

 جزئیات بیشتر را در  وبسایت نهاد رهبری دانشگاه به نشانی زیر بخوانید:

arums.nahad.ir