قابل توجه داوطلبان شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

تاریخ شروع : ۱۹ دی ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۲۳ بهمن ۱۴۰۱

به اطلاع داوطلبان شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت می رساند برگزاری آزمون  جامع  توجیهی بدو خدمت  حضوری فصل زمستان در تاریخ 4 یا 5 اسفندماه خواهد بود مهلت قبولی داوطلبان در آزمون های الکترونیک  و بارگذاری سوگندنامه در سامانه رشد تا 23 بهمن خواهد بود تاریخ دقیق آزمون واطلاعات مربوط به نحوه ثبت نام ودریافت کارت متعاقبا اعلام خواهد شد.