دوره آموزش شغلی روش های مقابله با تخلیه تلفنی

تاریخ شروع : ۱۲ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت حراست دانشگاه در نظر دارد دوره آموزش شغلی روش های مقابله با تخلیه تلفنی به مدت 6 ساعت را برای کارکنان شاغل در مشاغل حساس و دارای مسئولیت حاکمیتی دانشگاه به صورت مجازی برگزار نماید. بر این اساس اسامی کارکنان بر اساس پست و سمت اشتغال دارای شرایط شرکت در دوره احصاء و توسط واحد آموزش ضمن خدمت ثبت نام گردیده اند. همکاران محترم می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه/ میزخدمت الکترونیک/ سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان / پورتال آموزشی/قسمت سوابق آموزشی از ثبت نام خود در دوره فوق اطمینان حاصل نموده و در صورتی که همکارانی جدیداً در مناصب و مشاغل حساس بکارگیری گردیده اند و در دوره مذکور ثبت نام نشده اند، لازم است با شماره تلفن 04533534814 سرکار خانم انامی تماس حاصل نمایند.  ثبت نام شدگان با مراجعه به سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان در آزمون الکترونیکی  مذکور شرکت نمایند. زمان پیش آزمون در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۲۳ و آزمون 1401/5/26 از ساعت 8 الی 23 شب می باشد.

لازم به ذکر است همکارانیکه فاقد دوره توجیهی بدو خدمت باشند، امکان  شرکت در آزمون فوق الذکر مقدور نخواهد بود.

*** جهت مشاهده و دانلود فایل آموزشی اینجا کلیک نمائید.