برگزاری مجدد آزمون بدو خدمت توجیهی بسته اختصاصی دانشگاه

تاریخ شروع : ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

کارکنانی که در دوره آموزش توجیهی بدو خدمت پیش  ثبت نام شدند ( کلیه کارکنان رسمی ،پیمانی ،پزشک خانواده ،قراردادکارمعین  بدو خدمت فاقد دوره توجیهی  ) ودر آزمون قبلی مردود ویا غائب بودند  جهت شرکت  در آزمون فصل هفتم بسته آموزشی توجیهی بدو خدمت (اختصاصی  ویژه دانشگاه ) که از تاریخ21 / 03 / 1401 لغایت 22 / 03 / 1401 از ساعت 8 صبح تا 14  درسایت دانشگاه/ میزخدمت الکترونیک/ سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان /  به پورتال آموزشی مراجعه و در آزمون الکترونیکی  مذکور شرکت نمایند. قابل ذکر است آزمون مذکور فاقد امتیاز آموزشی بوده ولی کارکنانی که در این آزمون موفق به کسب نمره قبولی نشوند امکان شرکت در آزمون جامع توجیهی بدو خدمت را نخواهند داشت . فایل آموزشی مذکور در پورتال  سامانه آموزش وتوانمندسازی وزارت (رشد ) این کارکنان (فصل هفت ) و از این قسمت(کلیک شود) قابل دریافت می باشد، در ضمن کارکنانی که در مرخصی زایمان ، مرخصی بدون حقوق وماموریت آموزشی تمام وقت حق شرکت در آزمون را نخواهند داشت .