اسامی ۱۳ نفر از پذیرفته شدگان نهایی آزمون مورخه ۸ / ۱۱ / ۱۴۰۰ قرارداد برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی دانشگاه

تاریخ شروع : ۱۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

ردیف نام نام خانوادگی شهرستان محل مورد تقاضا نام_واحد
1 زهرا کامل درگاهلو اصلاندوز اصلاندوز
2 کلثوم سعادت تازه کند  انگوت زیوه
3 سحر عادلی بیله سوار بابک
4 سمیرا کیان زاده بیله سوار شورگل
5 سیما بدیهی بیله سوار علی بلاغی
6 سودابه ارجمند بیله سوار مرکز شهری شماره 1
7 مهری خانزاده بیله سوار مرکز شهری شماره 1
8 سیده سمیرا رحمن پناه کوثر خلفلو
9 سونیا گل دوست جلودارلو مشگین شهر انار
10 مریم نوروزی مشگین شهر شعبان
11 ربابه سلیمانی مشگین شهر قوشه
12 سوسن رزمجو جلودار مشگین شهر نقدی
13 لیلا نوری مشگین شهر فخرآباد