برگزاری کارگاه آموزشی معرفی طرح ها و تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

تاریخ شروع : ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۰۲ خرداد ۱۴۰۱