اعلام نتایج آزمون توجیهی بدو خدمت وزارت بهداشت

تاریخ شروع : ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۱
تاریخ پایان : ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

اعلام نتایج آزمون توجیهی بدو خدمت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
نتایج اولین آزمون توجیهی بدو خدمت کارکنان جدید الاستخدام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در تاریخ ۱۹ اسفند  ۱۴۰۰ در کل دانشگاه/ دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و سازمانهای وابسته برگزار شد؛ اعلام گردید. نتایج این آزمون، پس از دریافت و تجمیع نتایج آزمون جامع و نتایج بسته اختصاصی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته از تاریخ  ۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ در سامانه آموزش و توانمندسازی  به آدرس الکترونیکی https://karmand.behdasht.gov.ir/  بارگذاری گردید. نتایج قبولی آن دسته از کارمندانی که با موفقیت این دوره را گذرانده اند در پروفایل شخصی خود در این سامانه – بخش خدمات آموزشی- کارنامه آموزشی قابل مشاهده می باشد.