تغییر زمان برگزاری آزمون جذب نیروهای قراردادی تیم سلامت

تاریخ شروع : ۲۷ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۰۸ بهمن ۱۴۰۰

با عنایت به برودت هوا ونامساعد بودن وضعیت جاده های استان ، زمان برگزاری آزمون جذب نیروهای قراردادی تیم سلامت (پزشک خانواده)از تاریخ  1 / 11 / 1400 به تاریخ 8 / 11 / 1400 ساعت 11 قبل از ظهر تغییر یافت . بدیهی است زمان توزیع کارت ورود به جلسه امتحانی در تاریخهای 7و6 / 11 / 1400 روزهای چهار شنبه وپنج شنبه از طریق اداره کارگزینی های شبکه های بهداشت ودرمان  شهرستان های محل ثبت نام داوطلبان خواهد بود .