برگزاری کارگاه طراحی پرایمر

تاریخ شروع : ۲۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۰۵ بهمن ۱۴۰۰

 کارگاه  حضوری " آشنایی با طراحی پرایمر" مختص دانشجویان تحصیلات تکمیلی توسط مرکز تحقیقات زئونوز معاونت تحقیقات دانشگاه در روز سه شنبه مورخه 05 / 11 / 1400 از ساعت 10 الی 12 در سالن IT دانشکده پزشکی و پیراپزشکی برگزار خواهد شد