اطلاعیه اداره رفاه کارکنان(اسناد بیمه ای)

تاریخ شروع : ۲۲ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۳۰ دی ۱۴۰۰

«اطلاعیه»

به اطلاع کلیه همکاران می رساند بعلت رفع اشکال اسناد عودتی خسارت مالی همکاران، فعلا روزهای پنج شنبه به این امر اختصاص یافته است، لذا همکاران محترم تحویل اسناد خود را به روزهای دیگرهفته موکول نمایند.