دوره آموزشی" حمایت از کالای ایرانی"

تاریخ شروع : ۲۱ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۲۷ دی ۱۴۰۰

دوره آموزشی عمومی ضمن خدمت بمدت 6 ساعت با موضوع  حمایت از کالای ایرانی را ویژه کارشناسان و رابطین فرهنگی و کلیه مدیران و مسئولان اجرایی و امور عمومی دانشگاه ( به استثنای همکاران قراردادکارمعین و پیمانی که دوره آموزش توجیهی بدوخدمت را طی نکرده اند وبه استناد بخشنامه3797/209/د مورخه 1400/5/10 امکان شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت را ندارند.) در مورخه 26 و27 دیماه از ساعت 23-8 در میز خدمت الکترونیک معاونت توسعه - سامانه آموزش ضمن خدمت کارکنان در پورتال آموزشی دانشگاه بصورت الکترونیکی برگزار خواهد شد.

*** جهت دریافت فایل اینجا کلیک نمایید