کارگاه توانمندسازی اعضاء کمیته دیده بانی سلامت استان

تاریخ شروع : ۱۵ دی ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۱۸ دی ۱۴۰۰

 در راستای اجرای نظام نامه مدیریت سلامت همه جانبه و توانمندسازی اعضاء کمیته دیده بانی سلامت ذیل دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذائی استان، خواهشمند است در کارگاه  " ارتقاء سطح سلامت روان در کرونا و پسا کرونا" که در تاریــخ 18 /10 /1400 از  ساعت 10:30 تا 12:00 در محل "سالن اجتماعات ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی "  برگزار خواهد شد ،  حضور بهم رسانید.