راهنمای شرکت در دوره آموزشی بدو خدمت

تاریخ شروع : ۲۲ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۰۵ آبان ۱۴۰۰

به اطلاع کارکنان قراردادی وپیمانی فاقد گواهی دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت کارکنان میرساند جهت شرکت در دوره ی مذکور به لینک ذیل مراجعه نموده وطبق فایل راهنمای پیوستی اقدام نمایند .

https://karmand.behdasht.gov.ir

 

***جهت دانلود فایل راهنما( راهنمای سامانه رشد)  کلیک نمایید.