تولید ربات تلگرامی برای دانشجویان جدید الورود

تاریخ شروع : ۱۲ مهر ۱۴۰۰
تاریخ پایان : ۳۰ مهر ۱۴۰۰

بدینوسیله به اطلاع  دانشجویان جدیدالورود می رساند بسیج دانشجویی دانشگاه ، یک ربات تلگرامی جهت آشنایی با دانشگاه و رشته های مورد نظر، معاونت ها و موقعیت های مورد نیاز داخل شهر، اساتید رشته ها و کلیه اطلاعاتی که برای دانشجویان جدید الورود سودمند باشد را تولید و طراحی کرده است .

*** جهت ورود به ربات از آدرس (لینک ربات : http://t.me/arums assisstant bot )استفاده کنید.