بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بخش های کرونای بیمارستان های امام خمینی(ره)، امام رضا (ع) و فاطمی اردبیل

۳۰ آبان ۱۳۹۹ | ۲۱:۳۴ کد : ۱۳۳۲۰ اخبار اصلی
تعداد بازدید:۱۹۹
ظهرو عصر امروز جمعه ۳۰ آبان ماه ۹۹ دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، از بخش های کرونای بیمارستان های امام خمینی (ره)، امام رضا (ع) و فاطمی بازدید و از نزدیک در جریان وضعیت بالینی بیماران بستری و نحوه مراقبت از این بیماران قرار گرفت.
بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از بخش های کرونای بیمارستان های امام خمینی(ره)، امام رضا (ع) و فاطمی اردبیل