معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۲۱۹۹

 

زینب فرزانه

کارشناس فیزیک بهداشت پرتو

مدرک تحصیلی: کارشناس رادیولوژی

پست الکترونیکی: AmandaYashar@gmail.com

شماره تماس: 31552435 - 045

 

 

آخرین ویرایش۲۲ تیر ۱۳۹۸