کارشناسان اداره تجهیزات پزشکی

تعداد بازدید:۲۰۴۸

 

وحید ابوالقاسمی

کارشناس تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی

پست الکترونیکی: v.abolghasemi.s@gmail.com

شماره تماس: 33730617 - 045

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸