مسئول امور اداری و عمومی معاونت درمان

تعداد بازدید:۳۳۹۹

 

بهزاد صدیق نیا

مسئول امور اداری و عمومی معاونت درمان

پست الکترونیکی: sedig85@yahoo.com

شماره تماس: 33534818 - 045

 

 

 

 

 


شرح وظایف:

- شرکت در برگزاری همایش و جلسات و تهیه امکانات لازم برای اجرای آن

- تجهیز و راه اندازی کلینیک ها ، درمانگاه ها و واحدهای زیرمجموعه معاونت ، لیست لوازم مورد نیاز و پیگیری خرید و تهیه آن

- بررسی ، تایید و پیگیری درخواست ها و ملزومات واحدهای مربوطه و کارکنان معاونت

اعلام پاسخ به نامه های ارجاع شده از سوی مسئولین مافوق

- تایید مرخصی ها و حضور و غیاب کارکنان معاونت

- اقدامات لازم در خصوص بهره مندی از امور رفاهی دانشگاه

- نظارت بر نحوه عملکرد امور خدمات و تنظیفات معاونت

- شرکت در جلسات و عضویت در کمیته ها

 

 

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۸