مدیر امور بیماری ها و مراکز تشخیصی درمانی

تعداد بازدید:۴۲۱۲

 


دکتر مسعود مهدوی منش

مدرک تحصیلی: پزشک عمومی

پست الکترونیکی: ht@arums.ac.ir

تلفن تماس: 045-31552364

 

 

 

شرح وظایف مدیریت امور بیماریها و مراکز تشخیصی و درمانی

  • مدیریت و نظارت بر امور بیماران خاص و صعب العلاج و پیوندی استان اردبیل
  • مدیریت و نظارت بر امور مامایی استان
  • مدیریت  و نظارت بر امور تغذیه ای، آموزش و ارائه مشاوره غذایی به بیماران و همراهان ایشان، تهیه و توزیع غذای همراهان و پرسنل شاغل در هر شیفت و نهایتاً نظارت بر حسن اجرای برنامه ی فوق الذکر
  • مدیریت و نظارت بر فعالیت های مربوط به گردشگری سلامت استان
  • نظارت بر فعالیت کمیسیونهای پزشکی استان و انجام هماهنگیهای مربوطه
  • مدیریت و نظارت بر اجرای برنامه های مربوط به کد 724 و 247

 

 

 

آخرین ویرایش۲۶ شهریور ۱۳۹۹