تماس با اداره

تعداد بازدید:۶۸۶

تماس با اداره

اردبیل میدان دانشگاه - ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی - طبقه سوم - معاونت درمان - اداره طب سنتی ایرانی و طب مکمل

‌‌تلفن: 

آخرین ویرایش۱۶ مهر ۱۳۹۷