اعتبار بخشی

تعداد بازدید:۴۲۸۶

 

دستورالعمل های اعتباربخشی

 

1) احترام به حقوق گیرنده خدمت

2) بهداشت محیط

3) تامین تسهیلات برای گیرندگان خدمت

4) خدمات آزمایشگاه

5) خدمات تصویربرداری

6) خدمات سرپایی

7) طب انتقال خون

8) فناوری و مدیریت اطلاعات سلامت

9) مدیریت تجهیزات پزشکی

10) مدیریت خطر، حوادث و بلایا

11) مدیریت دارویی

12) مدیریت منابع انسانی و سلامت حرفه ای

13) مراقبت های جراحی و بیهوشی

14) مراقبت های حاد و اورژانس

15) مراقبت های عمومی بالینی

16) مدیریت خدمات پرستاری :

* آیین نامه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران

* ابلاغ آیین نامه اعطای صلاحیت حرفه ای پرستاری

* ارزیابی اولیه اعصاب و روان

* ارزیابی اولیه بزرگسالان

* ارزیابی اولیه روان کودک

* ارزیابی اولیه کودک

* استانداردهای حرفه ای و مراقبت پرستاری

* اعزام بیمار

* اقدامات عمومی در پرستاری

* اهمیت و ضرورت اعطای پروانه صلاحیت حرفه ای

* آیین نامه استفاده از دانشجویان گروه پرستاری در بالین

* آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

* پرستاری در بحران

* جلد کتاب شرح وظایف سطوح و رده های پرستاری

* چشم، گوش، حلق و بینی

* دستورالعمل ارائه مراقبت به روش موردی

* دستورالعمل تاسیس واحد مراقبت در منزل مستقر در بیمارستان

* دستورالعمل مستندسازی پرونده پزشکی

* دستورالعمل نظام مراقبت کودکان 1 الی 59 ماهه

* راهنمای ارتباط صحیح کارکنان در حین تحویل بیمار

* راهنمای ارزیابی اولیه اعصاب

* راهنمای ارزیابی بزرگسال

* راهنمای ارزیابی روان کودک

* راهنمای ارزیابی کودک

* راهنمای بالینی پرستاری

* سالمندی

* سرطان

* سیستم اعصاب و روان

* سیستم پوست

* سیستم تنفس

* سیستم عضلانی - اسکلتی

* سیستم غدد مترشحه داخلی

* سیستم قلب و عروق

* سیستم گوارش

* سیستم مغز و اعصاب

* شرح وظایف جامع سطوح و رده های پرستاری

* شناسنامه شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری

* شیوه نامه استاندارد تعداد و پراکندگی مراکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل و دستورالعمل شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آن

* فرم شماره 1 - ارجاع بیمار از بخش بستری به واحد مراقبت در منزل

* فرم شماره 2 - ارجاع بیمار از واحد مراقبت در منزل به مراکز مشاوره

* قرارداد همکاری مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری

* قرارداد همکاری و پشتیبانی بیمارستان و مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

* مایعات و الکترولیت ها

* مراقبت های پرستاری اورژانس

* مراقبت های ویژه قلبی

* مستندسازی پرونده های پزشکی

* مکاتبه آیین نامه تاسیس مرکز مشاوره و ارائه مراقبت های پرستاری در منزل

* مکاتبه آیین نامه صدور پروانه صلاحیت حرفه ای

 

17) مراقبت های مادر و نوزاد

* دستورالعمل بازتوزیع درآمد بخش مراقبت ویژه نوزادان

* برگ ابلاغی بلوک زایمان

* استاندارد بخش لیبر و زایمان

* اصول کلی نظام مراقبت مرگ مادری

* بسته خدمتی مراقبت از نوزاد سالم در کشور

* پذیرش مادران باردار

* پروتکل زایمان به روش سزارین

* تریاژ مادران باردار

* تعداد و علل مرگ مادران

* جدول اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه مرگ

* راهنمای آموزشی شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد

* راهنمای آموزشی مادران باردار برای شیردهی

* راهنمای پایش و ارزیابی مجدد بیمارستانهای دوستدار کودک

* راهنمای شناسایی صحیح بیماران

* راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان

* راهنمای مادران برای تغذیه با شیر مادر

* ساز و کار اجرایی کمیته احیای نوزادان

* شیوه نامه ارتقاء حضور متخصص زنان و زایمان از فرآیندهای مراقبت مادران

* کتاب حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستانهای دوستدار کودک

* مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

* مرگ مادران

* مکاتبه ابزار بررسی کیفیت خدمات در بخش زایمان

* مکاتبه ابلاغ استاندارد بخش لیبر و زایمان

* مکاتبه بسته خدمتی احیاء نوزاد

* مکاتبه خدمات مراقبت از نوزاد سالم

* مکاتبه راهنمای بالینی زایمان به روش سزارین

* مکاتبه راهنمای کشوری خدمات مامایی و زایمان

* مکاتبه فرم پارتوگراف و راهنمای استفاده از آن

* مکاتبه مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

* مکاتبه یکسان سازی فرمهای بلوک زایمان

* نظام کشوری مراقبت مرگ پری ناتال

* نظام کشوری مراقبت مرگ مادری

 

18) رهبری و مدیریت کیفیت ( بخش اول )

* آزمایشگاه تشخیص پزشکی

* آسانسورها و پله های برقی

* ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

* آیین نامه کمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات مصرفی بیمارستانها

* آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها

* بازدیدهای مدیریت ایمنی

* بخش استریل مرکزی

* بخش اعمال جراحی

* بخش اورژانس

 

19) رهبری و مدیریت کیفیت ( بخش دوم )

* اتاق جداسازی عفونت های انتقال پذیر از هوا

* اجرای صنعتی ساختمان ها

* استاندارد بخش لیبر و زنان

* استانداردها و الزامات عمومی

* بخش داخلی - جراحی عمومی

* بخش زایمان

* بخش مراقبت های متوسط قلب

* طرح و اجرای ساخنمان های فولادی

* عایق بندی و تنظیم صدا

* علایم و تابلوها

* لوله کشی گاز طبیعی ساختمان ها

* مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

* مدیریت درمان سکته حاد قلبی ( کد 247 )

* مدیریت درمان سکته حاد مغزی ( کد 724 )

* مکاتبه اجرای برنامه ثبت سکته های قلبی در بیمارستان های دارای CCU

* مکاتبه ارسال دستورالعمل اجرایی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان ها

 

20) رهبری و مدیریت کیفیت ( بخش سوم )

* بخش مراقبت های ویژه قلب

* مکاتبه اعلام موارد مرگ مغزی

* مکاتبه آیین نامه تشکیل کمیته های کاهش مرگ و میر بیمارستان ها

* مکاتبه راهنمای ایمنی بیمار

* مکاتبه راهنمای بالینی زایمان به روش سزارین

* مکاتبه گزارش فوری وقایع ناخواسته

* مکاتبه گزارش موارد مرگ مغزی به وزارت

* مکاتبه مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت

 

21) رهبری و مدیریت کیفیت ( بخش چهارم )

* بخش مراقبت های ویژه

* پروتکل زایمان به روش سزارین

* تاسیسات بهداشتی

* تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

* دستورالعمل اجرایی آیین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان ها

* دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد قلبی ( کد 247 )

* دستورالعمل اجرایی مدیریت سکته حاد مغزی ( کد 724 )

* راهنمای طراحی معماری فضاهای بخش تصویربرداری

* راهنمای طراحی معماری فضاهای درمانی بیمارستانی

* شیوه نامه صدور مجوز شرکت های تسهیل گر

* صرفه جویی در مصرف انرژی

* طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

 

 


 

استانداردهای اعتباربخشی نسل چهارم

 

1) شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان ها سال 1398

 

2) ویرایش چهارم استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران سال 1398

 

3)راهنمای جامع استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستانهای ایران - ویرایش چهارم - سال 1398

( ارائه توسط خانم فرناز مستوفیان در همایش ایمنی بیمار قطب شمالغرب کشور در سرعین  )

 


 

دستورالعمل گزارش عوارض دارویی

 

 

آخرین ویرایش۰۳ اسفند ۱۳۹۸