روماتولوژی

تعداد بازدید:۲۵۲۹۱
لطفاً برای نوبت دهی اینتر نتی روی روزهای مورد نظر کلیک فرمایید
پزشکان تخصص برنامه صبح برنامه عصر
دکتر افسانه انتشاری مقدم

متخصص داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

یکشنبه-دوشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه (کلینیک کوثر)
دکتر یوسف محمدی کبار

متخصص داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

یکشنبه-چهارشنبه (بیمارستان امام) شنبه-یکشنبه-دوشنبه-سه شنبه-چهارشنبه-پنجشنبه (کلینیک کوثریک-فردوس)
دکتر احد اعظمی

متخصص داخلی

فوق تخصص روماتولوژی

شنبه-سه شنبه (بیمارستان امام) ...............................
آخرین ویرایش۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸